Pre registrovaných zákazníkov PROMAN NG sú aktualizované súbory prístupne na adrese:

https://www.mms-softec.sk/filedownload