Projekty realizované našou firmou:

Proman NG
Popis : (PROject MANager for Windows)- Je moderný systém pre manažovanie projektov, nákladov, plánovanie projektov, správu, vyhodnocovanie a zúčtovanie
Viac informácí o Proman NG.
Architektúra : Klient-Server, Terminal-Server.
Ako databázový server môžu slúžiť systémy riadenia bázy dát MS SQL Server 2008, 2012 und Oracle 9i, 10i, 11g.
Všetci klienti vyžadujú systém: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32 oder 64bit)
Vývojové prostredie : Enterprise Architekt, VS2010 (C#, WPF)
Referencie :
DIFE Postdam, Frau Judith Schäfer, e-Mail: schaefer@mail.dife.de
Forschungsverbund Berlin, e.V., Frau Lilianna Russ   e-Mail: russ@fv-berlin.de
FZ-Rossendorf, Herr Dr. Peter Joehnk , e-Mail: p.joehnk@hzdr.de
Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) Jena, M.Sc. Wi.-Ing. I. Neuwirth, e-Mail: neuwirth@fli-leibniz.de
IHD Dresden, Herr T. Hupfer, e-Mail: hupfer@ihd-dresden.de
IHP Frankfurt/Oder, Dipl.-Kffr. A. Fleischer, e-Mail: fleischer@ihp-microelectronics.com
IFW Dresden, Frau D. Lieber, e-Mail: D.Lieber@ifw-dresden.de
IMA Dresden, Herr A. Böhme, e-Mail: Andreas.Boehme@ima-dresden.de
IPHT Jena, Frau Dr. Ivonne Bieber, e-Mail: ivonne.bieber@ipht-jena.dePROMAN W®
Popis : (PROject MANager for Windows) - Je moderný systém pre manažovanie projektov, nákladov, plánovanie projektov, správu, vyhodnocovanie a zúčtovanie.
Viac informácí o PROMAN W®.
Architektúra : Klient-Server, Terminal-Server.
Ako databázový server môžu slúžiť systémy riadenia bázy dát MS SQL 2000 Server und Oracle 8i, 9i, 10i.
Vývojové prostredie : ER-WIN/RX, Delphi
Referencie :
DHM Dresden, Frau D. Friedrich, tel.: +49-351-484 60,
e-Mail: Dietgard.Friedrich@dhmd.de
DIFE Postdam, Frau Judith Schäfer, tel.: +49-33-200 882 92,
e-Mail: schaefer@mail.dife.de
DIW Berlin, Frau M. Koch, tel.: +49-30-897 89 469,
e-Mail: mkoch@diw.de
DLR Bonn, Herr Dr. H. Klein, tel.: +49-228-382 1100,
e-Mail: helmut.klein@dlr.de
Forschungsverbund Berlin, e.V., Frau Lilianna Russ   tel.:
e-Mail: russ@fv-berlin.de
FZ-Rossendorf, Herr Dr. Peter Joehnk , tel.: +49-351-465 9235,
e-Mail: p.joehnk@fz-rossendorf.de
IFADO Dortmund, Herr K-D. Brandt, PROMAN-W® war im Einsatz bis zum 31.12.2003
tel.: +49-231-108 4214,
e-Mail: brandtkd@ifado.de
IFO München, Frau Maurer, PROMAN-W® war im Einsatz bis zum 31.12.2003
tel.: +49-89-922 40,
e-Mail: Maurer@ifo.de
IFW Dresden, Frau D. Lieber, tel.: +49-351-465 9573,
e-Mail: D.Lieber@ifw-dresden.de
IMA Dresden, Frau. M. Schmidt, tel.:  
e-Mail: schmidt@ima-dresden.de
IPHT Jena, Frau Dr. Ivonne Bieber, tel.: +49-3641-206 508,
e-Mail: ivonne.bieber@ipht-jena.de
VDI TZ Düsseldorf, Herr M.Ranz, tel.: +49-211-621 4212
e-Mail: ranz@vdi.de
VKTA Dresden, Frau S. Schmidt, PROMAN-W® war im Einsatz bis zum 31.12.2004
tel.: +49-351-260 2232,
e-Mail: S.Schmidt@vkta-rossendorf.deeasy
Popis : easy (Elektronisches Antrags- bzw. Angebots- System) je elektronický systém na podporu vypracovávania žiadostí o pridelenie prostriedkov grantových agentúr v Nemecku.
Viac informácí o easy.
Vývojové prostredie : Delphi, Kylix, C++.
Referencie : DLR, Herr Dr. M. Noack, tel.: +49-220-360 136 13, e-Mail: Michael.Noack@dlr.dee-VEGA
Popis : elektronický systém na spravovanie grantov a podávanie žiadosti o grantové prostriedky Vedeckej grantovej agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied.
Architektúra : Web - web-aplikácia s úložiskom údajov na SQL Serveri (MS SQL 2005), so vzájomnou replikáciou údajov medzi SQL Servermi.
Vývojové prostredie : Microsoft Visual Studio 2005/2008, ER-WIN/RX
Referencie :
Odbor vedy a výskumu Ú SAV, Ing. Ivan Zvara, tel.: +421 - 2/524 91 519, 02/575 10 175,
fax: +421 - 2/575 10 60
e-Mail: zvara@up.upsav.sk
Odbor vedy a techniky na VŠ, MŠ SR, Ing. Ján Kysucký, tel.: +421 - 2/593 74 485,
e-Mail: jan.kysucky@minedu.skGentool
Popis : Rozšírenie systému SMART. Systém Gentool má u užívateľov automaticky inštalovať zdroje, špecifikované systémom SMART.
Odberateľom bola firma RACON EDV GmbH Wien.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : Gupta SQL-Windows, Centura, MS Visual C
Referencie : Raiffeisen Informatik Zentrum GmbH Wien, Herr E. Traxler, tel.: +43-1-993 993 802, e-Mail: Erich.TRAXLER@rizit.atGentool 32
Popis : 32 bitový systém na automatické inštalovanie zdrojov
Odberateľom je firma RACON EDV GmbH Wien.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : Centura, MS Visual C
Referencie : Raiffeisen Informatik Zentrum GmbH Wien, Herr E. Traxler, tel.: +43-1-993 993 802, e-Mail: Erich.TRAXLER@rizit.atInformačný systém pre MŽP SR
Popis : Vnútorný informačný systém Ministerstva ŽP. Slúži na riadenie a evidovanie základných činností ministerstva. Dodané v marci 1997.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : ER-WIN, Delphi
Referencie : MŽP SR, Ing. Karpiš, tel.: +421 2 516 234 2; Mgr. Laciková , tel.: +421 2 516 24 23Informačný systém pre SSC - časť Investície
Popis : DB aplikácia na plánovanie, evidovanie, sledovanie a riadenie investícií v procese plánovania a realizácie cestných stavieb. Dodané v decembri 1997.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : ER-WIN, Delphi
Referencie : SSC, Ing. Tekeľová, tel.: +421 2 502 55 204KIM
Popis : (Kommunales Informationsmanagement) je subdodávka pre informačný systém pre rakúsku štátnu správu (časti "Prihlasovanie k pobytu" a "Účtovníctvo").
Odberateľom bol DATASYSTEM Austria. Dodané v r. 1994.
Vývojové prostredie : MS Visual C
Referencie : DATASYSTEM Austria, Herr Gilhofer, tel.: +43-1-601 05-0ROMA
Popis : 32 bitový systém na prideľovanie zdrojov pre Raiffeisenbank v Rakúsku na platforme IBM DB2.
Odberateľom bola firma RACON EDV GmbH Wien.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : Centura, MS Visual C
Referencie : Raiffeisen Informatik Zentrum GmbH Wien, Herr H. Hafensteiner, tel.: +43-1-993 993 353, e-Mail: Hans.HAFENSTEINER@rizit.atSMART
Popis : Systém na prideľovanie hardvérových a softvérových zdrojov pracoviskám v pobočkách Raiffeisenbank v Rakúsku.
Odberateľom bola firma RACON EDV GmbH Wien. Dodané v októbri 1996.
Architektúra : Klient-Server
Vývojové prostredie : Gupta SQL-Windows, Centura, MS Visual C
Referencie : Raiffeisen Informatik Zentrum GmbH Wien, Herr H. Hafensteiner, tel.: +43-1-993 993 353, e-Mail: Hans.HAFENSTEINER@rizit.atWechsel
Popis : Informačný systém na spracovanie zmeniek v pobočkách Raiffeisenbank Austria.
Odberateľom bol RACON EDV GmbH Wien. Dodané v máji 1996.
Architektúra : Klient-Server-Host
komunikácia s dátovým zdrojom pomocou RPC funkcií.
Vývojové prostredie : Gupta, SQL-Windows, C
Referencie : RACON EDV GmbH Wien, Herr Sterner, tel.: +43-1-211 36/3458