O nás

    MMS Softec s.r.o. bola založená v roku 1994. Od založenia sa orientujeme na riešenia informačných systémov (IS) pre zahraničných a slovenských zákazníkov v oblastiach :
 • štátnej a miestnej správy
 • bankovníctva a finančníctva
 • grantových agentúr a správy grantov
 • manažérskych informačných systémov
    Vývoj a aplikáciu informačných systémov realizujeme vlastnými kapacitami, prípadne v kooperácii s našimi partnermi. Máme veľmi dobré odborné skúsenosti v oblasti informačných systémov pre správu grantov uplatnených napríklad pri realizácii systémov:
 • easy - systém zavedný ako štandart na podávanie žiadostí grantovým agentúram v SRN.
 • PROMAN W® - manažérsky informačný systém nasadený u zákazníkov v SRN
 • e-VEGA - Informations- und Verwaltungssystem für Projektträger-VEGA des Ministeriums für Schulwesen SR und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Web-Applikation.
 • PROMAN NG - manažérsky informačný systém nová generácia systému PROMAN W® s podporou aj pre 64-bitovú platformu, použité inteligentné komponenty pre prácu s údajmi (postavené na WPF).
    Máme tiež skúsenosti s vývojom IS pre štátnu a miestnu správu:
 • KIM - systém evidencie obyvateľstva - subdodávka pre DATASystems Austria nasadený v Rakúsku
 • SSC - evidenčný a fakturačný systém pre Slovenskú správu ciest
 • Informačný systém pre Ministerstvo životného prostredia SR.
 • Viac viď Referencie.
    Pri vývoji a nasadzovaní informačných systémov používame najnovšie počítačom podporované metódy analýzy a vývoja ako sú UML modelovanie a automatické generovanie ( Enterprise Architect) a testovanie, aplikácia návrhoveho vzoru MVC resp. MVVM tam kde je to účelné.
Väčšina nami dodaných systémov používa architektúru Klient - Server. Máme skúsenosti s databázovými servermi fy Oracle a Microsoft.
Na vývoj aplikácií pre klientskú časť informačných systémov používame nástroje firmy Microsoft (Microsoft Visual Studio 2010/2008 C#, C++).
Na zjednodušenie návrhu a vývoja sofistikovaných, uživateľsky prívetivých grafických rozhraní používame pre platformu Windows WPF (Windows Presentation Framework). Máme zvládnutú technológiu OR-Mapperov (používame XPO for .NET od firmy Devexpress).
Vyvýjame aj webovské aplikácie, kde "klientská" čast aplikácie je postavená na technológii ASP.NET + Ajax (Microsoft), Web services.